آیا ایران و حزب الله انتقام شهادت قنطار را می‌گیرند؟

هفته وحدت در راه است و: شهید سمیر قنطار بر روی این مسئله خیلی حساس بود، زیرا می گفت در تمام ایامی که در زندان بود، بر او تبلیغات می کردند که حزب الله و ایران، به فکر تو نیست و آن ها فقط از شیعیان حمایت می کنند! حتی در ایامی که قرار مبادله بود، همیشه به او می گفتند که اسرای اسرائیل را، حزب الله فقط با شیعیان تعویض خواهد کرد، و وی برای همیشه در زندان اسرائیل باقی خواهد ماند. البته این تبلیغات با آزادی ایشان رنگ باخت، و دیدیم که تفاوت مذهب، فقط یک نگرش است نه یک استراتژی ، گرچه آنها طوری تبلیغ کرده و: کار را به جایی رسانده بودند که : حتی وقتی بسته های فراورده های خونی، از ایران برای : کمک به بیماران فرستاده می شد: برخی ها می گفتند از زخم اسرائیل مردن، بهتر است تا: خون شیعه را در رگها داشتن! ادامه مطلب...
برچسب ها : سیدحسن نصرالله  , سنی دوست شیعه  , شهیدسمیر قنطار  , قول امام حسین ع  , حاج رضوان  ,