به غیر از خدا

  به هر آنچه امید داشته باشی خدا از همان چیز ناامیدت می کند....

کاش هر شب و هر روز نام تو بر لبانم تکرار میشد ای معبود هستی!

 

چه زیبا نقش بازی می کنیم

و چه آسان در پشت نقابهایمان پنهان می شویم

حتی خدا هم از آفرینش چنین بازیگرانی در حیرت است

 

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند

از آدم های یک ساعت دیگر میترسم!

چون درگیر هزاران ثانیه اند

ثانیه هایی که در هرکدام

رنگی دگر به خود میگیرند


برچسب ها : سیدجلیل  , دلتنگی سید جلیل  , سیدجلیل سرگشته  ,