الان که بمب تو بغداد منفجر شد و 80 نفر کشته شدن همونایی که میگفتن کاش برنگردن خوشحالن؟ راضی شدن؟  عقده و نفرتشون ارضا شد یا نه؟
..............................

کشته شده های انفجار عراق که مسخره میکنید هموطنتون هستن جان؟ فقط کشته شده های فرانسه روحیه شما رو مکدر میکنه؟

برایتان متاسف بود ارزش ندارد چون حرف و عمل شما یکی نیست شما به قول خودتان وطن پرست(کوروش پرست) هستید حداقل حرف کسی را گوش نمی دهید و سینه چاک کوروش هستید حرف او را هم گوش دهید که برای جان هم وطن و غیر هم وطن احترام می گذاشت شما ها حرف و عملتان متناقض است.

 


برچسب ها : کوروش پرست  , حرف حساب  , بمب  , شهدای حله  ,